De 5 søjler i islam

Islams fem søjler (arkan al-Islam al-khamsa) udgør fundamentet for den muslimske tro. De fem søjler er grundlæggende handlinger, som enhver troende muslim er forpligtet på at udføre for at sikre sig en plads i paradiset.

De Fem søjler i Islam er de fem grundlæggende søjler i Islam, som anses for obligatoriske for troende. Disse søjler, er opsummeret i det berømte Hadith af Gabriel. Koranen præsenterer disse som en ramme for tilbedelse og et tegn på engagement i troen.

De fem søjler i Islam

  • Shahadah (Trosbekendelsen)
  • Salah eller salat (Bøn)
  • Zakat (Almisse)
  • Sawm (Fasten)
  • Hadjj (Pilgrimsrejsen)

1. Shahadah (trosbekendelsen)

Trosbekendelsen – shahadah: “Der er ingen gud uden Allah, og Muhammed er hans sendebud.” Disse ord skal ytres med oprigtig overbevisning og ikke under tvang. Vidnesbyrdet er udtryk for, at det eneste formål med livet er at tjene og adlyde Gud, og dette opnås ved at følge profeten Muhammads eksempel, budbringeren til hele menneskeheden indtil den sidste dag.

Boen islam 1024x768 - De 5 søjler i islam

2. Salah (de fem daglige bønner)

De daglige bønner udføres fem gange dagligt som en pligt over for Allah. De styrker og forøger troen på Allah og inspirerer mennesket til en højere moral. Salah renser hjertet og forhindrer fristelsen til at begå syndige og onde handlinger. Bederetningen, på arabisk “qibla”, skal være mod Mekka. Selvom bønnen er en pligt, er der enkelte forbehold, som kan fritage en muslim fra at bede tidebøn. Svær sygdom, handicap, graviditet eller menstruation fritstiller muslimen fra at udføre tidebøn.

3. Sawm (Fasten)

Muslimer holder Ramadan, måneden hvor der fastes, ikke kun ved at afstå fra mad, drikke og ægteskabeligt samleje fra daggry til solnedgang, men også fra onde intentioner og lyster. Ramadan hjælper muslimerne med at indarbejde kærlighed, oprigtighed og hengivenhed. Den udvikler en solid social bevidsthed, tålmodighed, uselviskhed og viljestyrke. Det hjælper også de velhavende med at forstå de vanskeligheder, der opleves af de, som lider af sult.

4. Zakah (almisse)

Zakah er den årlige betaling af 2,5% af ens nettoopsparing og forretningsaktiver, som man har haft i et helt år. Muslimer er pålagt at hjælpe de fattige, forældreløse og nødlidende ved som det mindste at give dem penge af en bestemt størrelse for at gøre deres liv lettere i et forsøg på at slippe af med ulighed. Islam tilskynder altid muslimer til at dele deres materielle goder med de mindre bemidlede. Derudover bliver muslimer opfordret til at give frivillige almisser, det såkaldte sadaqah. Almissen er et symbol på, at denne verdens rigdom er ubetydelig sammenlignet med den sande rigdom, der gives af Allah.

mekka pilgrimsrejse 1024x682 - De 5 søjler i islam

5. Hajj (pilgrimsrejse til Mekka)

Hajj skal udføres en gang i livet, såfremt man økonomisk og fysisk er i stand til det. I de sidste 1400 år er de islamiske principper om ægte broderskab, på tværs af alle alle racer og nationer, blevet set i aktion, mens muslimer årligt samles i forbindelse med pilgrimsrejsen, Hajj, i den hellige by Mekka, hvor “Allahs hus”, Ka’bahen ligger. Hvert år i den sidste måned i den islamiske månekalender går omkring tre millioner muslimer rundt omkring Ka’bahen, som er den eneste pilgrimsdestination og retning for de fem daglige bønner.

Disse er de rituelle forpligtelser inden for islam, som hver især har en indre åndelig indflydelse på de oprigtigt troende: derfor er tro og oprigtighed væsentlige komponenter i disse handlinger. Derudover udfører muslimer personlige bønner kendt som du’a.

SE OGSÅ: Guide til ramadan